Certificació Model Bridge®

L'Informe Bridge® és un sistema objectiu de diagnòstic que parteix de test en línia senzill i ràpid de respondre, que identifica de manera precisa l'estil relacional predominant de cada persona. Fàcil d'entendre i interioritzar. Permet la seva immediata aplicació pràctica a nivell personal i professional.

Informe Bridge®:

  • Identifica l’estil relacional de cada persona.
  • Destaca fortaleses i àrees de desenvolupament.
  • Facilita una explicació detallada de l’aportació de valor i l’ús ineficaç de cada estil.
  • Proporciona pistes concretes per a relacionar-se amb la resta d’estils.

El pont que ens connecta amb totes les persones

Bridge® va ser creat per Ferran Ramon-Cortés i Alex Galofré de l’Institut de Comunicació del qual sóc Business Partner.

Bridge és un model senzill i de fàcil aplicació, que proporciona pautes per a adaptar la nostra comunicació i millorar la interacció amb qualsevol persona.

  • Model conceptual que descriu quatre estils relacionals bàsics, en els quals tots ens podem emmarcar i que representen formes molt diferents de comunicar-se i relacionar-se amb els altres.
  • Informe Bridge® permet identificar de manera precisa l’estil relacional predominant de cada persona.
  • Conjunt d’eines orientades a millorar la comunicació interpersonal en contextos professionals i personals.

Beneficis Clau

Sikkhona ® ajuda als equips a:

Conèixer-se i entendre's

millor a un mateix

Entendre millor les relacions

establertes dins d'un equip

Guanyar efectivitat en les relacions

personals i professionals

Gestionar els conflictes

interpersonals

Conèixer i apreciar a unes altres

persones amb estils diferents

Descobrir nous recursos a nivell

de comunicació interpersonal

  • Certificació Bridge®Dirigit a professionals del coaching, formadors, consultors i professionals de Recursos Humans que desitgin treballar amb l’eina Bridge® en el desenvolupament de persones i equips.

¿Vols conèixer el teu estil relacional?

¡Model Sikkhona!

El viatge cap a l'excel·lència grupal