Espais de comunicació

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL: CONÈIXER, CONNECTAR I LIDERAR

Quan les persones es comuniquen i coneixen genuïnament a qui els envolta, s’estableix una cohesió positiva basada en la confiança, element fonamental per generar un ambient laboral de qualitat i assegurar la sostenibilitat de resultats competitius en escenaris de canvi constant.

Crec espais de comunicació en format presencial i online on acompanyo a:

Persones

 • Explorar noves estratègies per a desenvolupar-te a nivell personal i/o professional.
 • Millorar l’autoconeixement del teu estil de comunicació interpersonal a través d’un diagnòstic objectiu i fiable.
 • Adquirir pautes de reconeixement per a identificar les preferències de comunicació dels teus interlocutors i connectar de manera efectiva.
 • Aprendre a través de dinàmiques interactives les tècniques necessàries per a persuadir, motivar, relacionar-te i connectar amb tota mena de persona, en entorns personals i professionals.
 • Desenvolupar les teves habilitats de comunicació (assertivitat, feedback, persuasió, motivació, resolució de conflictes).

Equips

 • Tenir un diagnòstic concret i objectiu de la situació real de desenvolupament del teu equip.
 • Conèixer quin és l’estil de comunicació predominant en el teu equip, com es prenen les decisions, com es gestionen els conflictes, com es gestiona l’estrès, com es mou en situacions de canvi.
 • Aprendre a través de dinàmiques de grup, tècniques i recursos per a millorar, consolidar o revertir la situació actual del teu equip (a partir del resultat del diagnòstic).
 • Fomentar la confiança i la relació dins del grup per a avançar ca pa la cohesió, l’alt rendiment professional i el desenvolupament personal dels seus membres.

Líders

 • Desenvolupar un equip de col·laboradors productiu i compromès, promovent la bona comunicació, fomentant la confiança i la cohesió grupal.
 • Treballar les teves habilitats de comunicació (escolta, assertivitat, feedback, persuació, motivació, resolució de conflictes) com a recursos bàsics per a liderar persones.
 • Aprendre tècniques de “empowerment” tant per a augmentar la teva capacitat d’influència com per a fomentar la presa de decisions i responsabilitat dels teus col·laboradors.
 • Conectar de manera efectiva amb qualsevol mena d’interlocutor, adaptant-se a la seva prefe`rencia de comunicació.